Flyers till Svenska kyrkan Uppsala

”Diakonerna sprider information på stan om stöd under coronapandemin.

Svenska kyrkans medarbetare uppsöker Uppsalabor både i centrum, i Stadsparken och kyrkogården några gånger i veckan för samtal och information om praktisk hjälp främst till de som är 70+.”

Läs mer om Svenska kyrkans information på tryckta flygblad här: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/diakonerna-sprider-information-pa-stan-om-stod-under-coronapandemin

Fotograf: Johanna Kult

Ta gärna en titt på tryckeriets övriga trycksaker!