KPH - Press

Vad händer med pappret efter?

I största möjliga mån så försöker vi alltid att tänka på att få så lite spillpapper som möjligt. Men självklart så blir det en del ändå eftersom vi jobbar med trycksaker. Så vad händer egentligen med det som kasseras? Och vad gör vi för att få så lite spill som möjligt?

Minimera spillet

Steg ett är så klart att minimera spillpappret. Det gör vi bland annat genom att tänka på hur vi lägger upp trycksakerna på arket så att vi får ut största möjliga mängd på varje ark. Sen dubbelkollar vi alltid trycket så att det är rätt, i flera led i produktionen. Trots det så blir det så klart omtryckningar ibland,  men vi gör alltid vad vi kan för att undvika det, för vår skull, kundens skull och miljöns.

Vad händer med pappret efter?

Vi använder oss av Stena Recyckling som verkligen underlättar för oss i vår hantering av spillpapper. De hämtar pappret hos oss och transporterar till returpappersanläggningen.

Det mesta pappret återvinns, faktiskt mer än 80% av hela Sveriges pappersförbrukning återvinns. Varje ton returpapper motsvarar 14 träd och kan återvinnas 6-7 gånger innan fibern är förbrukad. Återvunnet papper används främst vid tillverkning av wellpapp, förpackningskartong, tidningspapper och hygienpapper, men nästan alla pappersprodukter kan tillverkas av återvunnet papper med gott resultat.

Läs mer om Stena Recycklings pappershantering här>>>