Intervju med Anna Norberg från Svanen

Det är en solig majdag när jag träffar Anna Norberg på Miljömärkning Sverige ABs huvudkontor intill Medborgarplatsen i Stockholm. Med ett varmt leende och en glad uppsyn visar hon mig runt i deras moderna kontorslandskap, komplett med en terrass där vi sätter oss i eftermiddagssolen. Miljömärkning Sverige AB, eller Svanen och EU Ecolabel, arbetar på regeringens uppdrag och drivs utan vinstintresse. Enligt undersökningar känner 96% av Sveriges befolkning till Svanen som märkning, så det är ett nationellt brand som Anna och jag idag sätter oss för att prata om.

Begreppet Svanenmärkningen grundades år 1989 när Nordiska Ministerrådet la konkreta verktyg för att hjälpa konsumenter att göra miljövänliga val. De första stora fokusområdena var papper och batterier, som idag har utvecklats till fler än tio tusen olika varor och tjänster. Just att hjälpa konsumenterna att göra miljövänliga val är något Norberg lägger extra vikt på.

“Just arbetet med miljön är något som gör mitt arbete extra givande att gå till varje morgon, och man märker att människor är intresserade utav att lära sig mer när vi är ute på konferenser, event och liknande. Vi får många frågor om vi skulle kunna komma och tala på något event etc. Det finns ett stort intresse och vilja, och det är vårt jobb att försöka göra miljökraven så tillgängliga som möjligt för konsumenterna.”

Just att användningen utav svanenmärkt går rätt till kollas regelbundet upp och att de som blivit godkända för märkningen håller sig till standarden som utlovas.

“Man får inte kalla sig ett Svanenmärkt tryckeri om man inte uppfyller kraven, och det är enkelt för intressenter att kolla upp på vår hemsida att just det specifika tryckeriet uppfyller dessa krav.”

“Jag fick höra av människor jag talade med på event, att det var svårt och krångligt att hantera miljömärkningen för konsumenterna och då är det så skönt att kunna lägga fram våra krav som upphandlarna kan ta med sig. Jag får frågorna: Men får man ställa krav på märkningen direkt? Och sedan årskiftet kan du ställa krav på märkningen direkt, och det gäller alla produkter och inte endast tryckerier. “

Anna Norbergs kollega Anders Jacobsson lägger till när det gäller specifikt tryckerier.

“Det finns Svanentryckerier som Svanenmärker alla trycksaker, men också företag som Svanenmärker endast ett urval. Vi vet att skillnaden bland annat beror på vilka slutkunderna är och att det därför är efterfrågan på Svanenmärkta trycksaker alternativt Svanenmärkta tryckerier eller både och som styr. Hur Svanentryckerierna marknadsför och offererar inverkar också.”

På marknaden konkurrerar både svenska och utländska tryckerier och i Norden så finns det ca. 350 Svanenmärkta tryckerier totalt och det innebär ca 190 tryckeritjänster som erbjuds i Sverige i skrivande stund.

“Eftersom marknaden är i ständig förändring med t ex sammangående företag är det som jag ser det ändå en ökande andel som är certifierade.“ Säger Anders Jacobsson.

Svanen som märkning innebär att den är typ 1 certifierade, vilket även EU blomman är. I Sverige är dock Svanen vanligast, och den är även en av märkningarna som är högst igenkännbart. EU Blomman som Miljömärkning Sverige också ansvarar för efterfrågas också men just nu finns det inga aktuella EU Blommanlicenser för trycksaker. Anna Norberg och jag avslutar med att tala om framtiden för branschen och för svanen, Anna ser ljust på framtiden och sitt arbeta.

“Det är ett roligt och spännande arbete att få vara en del utav. Den utvecklingen som sker och de nya metoderna och verktyg som växer fram. Framtiden rymmer mer och mer en miljövänlig väg för oss att gå. Det är något som gör mitt arbete extra roligt att gå till varje dag.”

Anna_dec_2016_mindre_formatAnna Norberg, Svanen.