Andra miljömärken

Det finna många andra miljömärken än just Svanen som vi valt att miljömärka oss med. Det kan vara en liten djungel ibland så därför tänkte vi förklara lite kring några av de andra märkena.

flowerlogo

Ecolabel

EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. 33 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel.

Eftersom Svanen är så etablerad här finns det inte så många produkter med EU Ecolabel i Sverige. I vissa andra europeiska länder är utbudet större.

Läs mer om Ecolabel på Svanens hemsida >>>

 

Blå ängeln

Tyska miljömärket ”Der blaue Engel” är den äldsta av de europiska märkningarna och kan närmast jämföras med Svanen. Symbolen tilldelas produkter och tjänster som utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra produkter eller tjänster inom samma område.

Läs mer om Der blaue Engel >>>

 

Paper Profile

Paper Profile är en miljödeklarationsstandard, framtagen av ledande massa- och papperstillverkare. Deklarationen innehåller fakta runt produktens sammansättning, utsläpp under produktionen, energiförbrukning och tillverkarens miljöledning.

Läs mer om Paper Profile >>>