Svanenmärkt

För oss är miljön viktig, därför är vi lite extra stolta över vår svanenmärkning.

”Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ och få en mer hälsosam arbetsplats.”

Läs mer här om vad som krävs för att bli ett svanenmärkt tryckeri: www.svanen.se/For-foretag/MSA-och-portaler/Tryckerier/

Vill du att din trycksak ska vara svanenmärkt?

Kriteriet för att en trycksak ska kunna svanenmärkas låter så här:

”Minst 90 % av den Svanenmärkta trycksakens totala vikt ska bestå av kontrollerat eller Svanenmärkt papper. EU Ecolabel-märkt papper kan användas om det finns dokumentation som visar att papperet även uppfyller Svanens krav för kontrollerat papper. För böcker, mappar, pärmar, block, häften och blanketter är kravet 80 %.”

Större delen av våra huspapper är Svanenmärkta, och självklart kan vi hjälpa dig i ditt val. Antingen så lägger vi på svanenmärkningen, eller så kan vi skicka över vår svanenmärkning så att du kan lägga den där det passar dig bäst på din trycksak.

Har du frågor angående märkningen så kontakta oss, så hjälper vi dig.

SE_trycksak