What a tree can do?

Europa är ett av de mest skogstäckta områdena i världen, vi omges av 190 miljoner hektar skog som utgör 40 procent av Europas totala yta. Den yta som täcks av skog i Europa ökar ständigt och skapar tillväxt och arbeten. Skog är en viktig del av bioekonomin, och hjälper oss att byta ut produkter baserade på fossila bränslen.

Cepi har tagit fram en ny poster för beskriva vad man egentligen kan använda ett träd till. Vi tycker så klart att det är otroligt intressant då vi ständigt jobbar med vårt miljötänk och miljöarbete.

Här kan du ladda ner din tryckfärdiga pdf!