Rapport till Upplandsmuseet – Bronsålderslämningar, järnåldersgravar och tidig modern bebyggelse i centrala Uppsala

av Karin Stenström.

Format: A4

Antal sidor: 114

Papper: 300g silk (omslag), 130g silk (inlaga)

Svanenmärkt: Ja

Efterbehandling: Matt seglaminat och limbundet omslag.