Ordensband till Svenska kyrkan i Uppsala

”Diakoner och volontärer uppsöker Uppsalabor både i centrum, i Stadsträdgården och på kyrkogården några gånger i veckan för att samtala och informera om praktisk hjälp främst till de som är 70+. Svenska kyrkan samarbetar med Röda Korset och fler aktörer för att bistå med hjälp och stöd under coronapandemin. Att följa myndigheternas rekommendationer är viktigt men problem kan uppstå. De som befinner sig i riskgrupp eller är ensamma av olika anledningar behöver få veta att de inte är ensamma.

Läs mer på Diakonins hus: svenskakyrkan.se/uppsala/dh

Fotograf: Johanna Kult