Kort till Blomsterlunden

Egendesignade kort till Blomsterlunden i Tärnsjö.

Format: 100×100

Antal sidor: 4

Antal motiv: 20

Papper: 170g MDOW

Press: HP Indigo

Efterbehandling: Big/fals