"Gör och lär" till SVA

Broschyr i A4-format till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Papper: Amber Grapics (obestruket) 200g för omslaget och 130 gram till inlagan.

Efterbehandling: Fals/klammer (sadelhäft)