Folierade besöksstationer till Segerstedthuset

De två besöksstationerna på Segerstedthuset var vita från början och ”smälte in” i väggen så besökarna missade dem så vi fick i uppdrag av säkerhetsavdelningen på universitetet att foliera dem så att de sticker ut mer och blir lättare att se.