Flyers till Maya Delorez

Format på flygblad: 74,25×210 (dvs en A5 delat på längden)

Papper: 170g MultiArt Silk

På bilden syns fram och baksida.

Vi på tryckeriet Kph hjälpte kunden att ta fram ett tryckfärdigt original i rätt format, och med utfall utifrån kundens grundoriginal.

Kika gärna på vilka trycksaker vi kan skapa åt dig!