Dörrhängare till ParkInn

Dörrhängare för ParkInns hotellgäster.

Papper: 300g silk (svanenmärkt)

Efterbehandling: Matt seglaminat och stansat.

Framsida på svenska och baksida på engelska.