Covid-19 magnetram

En magnetram för information angående Covid-19. En magnetram är en smidig produkt för att kunna anpassa sitt budskap snabbt och enkelt. Det är bara att byta ut våden som fäster automatiskt med magneter.

Läs mer om våra Covid-19 produkter.