Ställ in dina Adobe program rätt

Så här ställer du in rätt när du ska jobba i Adobes program.

Exportera till PDF

Allmänt

  • Adobe PDF-förinställning: PDF/X-4
  • Sidor, inte uppslag.

Komprimering

  • Ingen komprimering behövs, men för att filerna inte ska bli onödigt stora rekommenderar vi en Bikubisk nedsampling till 300 PPI.

Märken och utfall

  • 3 mm utfall runt om
  • Skärmärken, resterande märken behövs ej.

Utdata

  • Färkonvertering: Konvertera till mål (bevara värden)
  • Mål: Coated Fogra 39
  • Profilnamn för utdatametod: Coated Fogra 39

Avancerat

  • Skapa delmängd av teckensnitt när andelen tecken  är mindre än 0%.

Färginställningar

Se till att alla program du jobbar i har inställt standarden Prepress (Europa) 3 under Färginställningar > Inställningar. Väljer man den standarden så blir alla färginställningar rätt och man behöver inte fundera på vad som ska vara ikryssat eller ej.