KPH - Lösningar

Format

Att hålla reda på alla standardformat kan vara lite knepigt. Därför har vi gjort en sammanställning av de vanligaste formaten här.

A-format

Standardformat för papper i Europa.

A0 = 841 × 1 189

A1 = 594 × 841

A2 = 420 × 594

A3 = 297 × 420

A4 = 210 × 297

A5 = 148 × 210

A6 = 105 × 148

A7 = 74 × 105

A8 = 52 × 74

B-format

Formatet är gjort för att vara mellan A-formaten, men används oftast på bälg-kuvert, då bälgkuvert behöver vara större än kuvert i C-formatet, då tanken är att det ska rymma mer.

B3 = 353 × 500

B4 = 250 × 353

B5 = 176 × 250

C-format

De flesta vanliga kuvert är i C-formatet då det är lite större än A-fomatet och gör att sidor i A-format få plats bra, både vikt och ovikt, tex ett vikt A4 i ett C5-kuvert eller ovikt A4 i C4-kuvert.

C3 = 324 × 458

C4 = 229 × 324

C5 = 162 × 229

C6 = 114 × 162

E-format

E-formaten är mellan A och C-formaten och lämpar sig bra för tex svarskuvert då de kan gå i ett C-kuvert, och att ett papper i A-format går i.

E4 = 220×312

E5 = 155×220

EX5 = 155×216

E65 = 110×220

E6 = 110×155

S-format

S-formatet är inte så vanligt, men S5 används oftast bland avhandlingar från universitet och högskolor. Så här på Kph så trycker vi en hel del i just S5.

S5 = 165 x 242 mm

Vill du veta mer om pappersformat?

I så fall kan du läsa vidare på Wikipedia här >>>

1000px-A_size_illustration.svg