svanenmarkt_tryckeri_header

Kph – ett svanenmärkt tryckeri

För oss är miljön viktig, därför är vi lite extra stolta över vår svanenmärkning.

”Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ och få en mer hälsosam arbetsplats.”

Läs mer här om vad som krävs för att bli ett svanenmärkt tryckeri: www.svanen.se/For-foretag/MSA-och-portaler/Tryckerier/

Vill du att din trycksak ska vara svanenmärkt?

Alla trycksaker som vi trycker kan ha den gröna svanenmärkningen. Vill du ha den på din trycksak så hojta till så kan vi antingen skicka över vår svanenlogo eller så lägger vi på den innan trycket.

SE_trycksak